Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O nas

Human Asset – firma działa od 2009 r. Główny obszar specjalizacji to doradztwo personalne w zakresie wykorzystywania testów psychometrycznych w procesach zarządzania kapitałem ludzkim, diagnozie i rozwoju kompetencji, zarządzaniu talentami, planowaniu sukcesji, budowaniu efektywnych zespołów poprzez praktyczne szkolenia.

Współpracuje ze stałą doświadczonych grupą 15 konsultantów, psychologów, trenerów, coachów specjalizujących się w zarządzaniu i rozwoju. Lider posiada certyfikaty i licencje m.in. narzędzia psychometryczne Hogan Assessment Systems, TalentQ, Psytech, Insight’s Discovery, certyfikat zarządzanie kompetencjami pracowników, Zarządzania projektami PMA, Certified Assessor for Assessment & Development Centre, Certificate in Talent and Career Management, zarządzania i oceny pracowników, NLP Practitioner Course, The International Coach Federation, Certyfikat z facylitacji.


Centrum Promocji Biznesu jest firmą z wieloletnią tradycją wspierającą przedsiębiorstwa z regionu Podkarpacia w zakresie działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Kierujemy wieloma projektami mającymi swoje źródło zarówno w Krajowej Izbie Gospodarczej, instytucjach centralnych jak również będących wynikiem zapotrzebowania lokalnego biznesu. Najważniejsze z nich to:

Wszystkie działania prowadzone przez Centrum Promocji Biznesu mają na celu pomóc firmom w kreowaniu ich pozytywnego wizerunku, który upowszechniany podczas realizowanych projektów, jest ważnym elementem ogólnej polityki promocji firmy i podstawą do odniesienia sukcesu w interesach. Z każdą z naszych inicjatyw możecie się Państwo szczegółowo zapoznać przeglądając nasze strony www.

Serdecznie zapraszamy!!!